Vypadá to, že používáš zastaralou verzi Internet Explorer. Raději si prohlížeč aktualizuj nebo vyzkoušej jiný.  ×

Za účelem třídění obsahu nevhodného pro mladistvé osoby, prosíme o vyjádření, zda jsi již dosáhl zletilosti: ANO, jsem starší 18 let NE, jsem mladší

homosexualita-biblia.doc

  • 0
  • Velikost 23 kB

Prvá kniha Samuelova - kapitola 18
3Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. 4I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok.

Druhá kniha Samuelova - kapitola 1
26Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien.

Kniha Rút - kapitola 1
14 Tu sa znovu dali hlasite plakať: Pritom Orfa pobozkala svoju svokru a vrátila sa, ale Rút sa jej pridŕžala.

Kniha Rút - kapitola 1
16 Ale Rút odpovedala: "Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom.
17 Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi Pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba."
18 Keď (Noemi) videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala ju nahovárať a odporúčať jej návrat k svojim.

Evanjelium podľa Jána - kapitola 21
20 Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: "Pane, kto ťa to zradí?"

Aramejské slovo milovať v Pešite môže byť myslené ako aj kresťanská tak aj erotická láska
Aramejčine je možný v rámci prvého významu, preložiť na miesto slova "hruď" slovo "klin" čo je oblasť medzinožia
Pešita je aramejský originál Nového zákonaKým tradičný preklad obsahuje kritiku homosexuality, správny preklad týchto dvoch veršov hovorí o sexe dvoch mužov zo ženou:

Kniha Levitikus – kapitola 18
22 Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!
Správny preklad: „S mužom nesmieš (nehanebne) súložiť do ženy, je to ohavné“
Cirkevníci to vymysleli jednoducho. Prekrútili preklad, urobili z heterosexuálnej prostitúcie homosexuálnu „sodomiu“. Tak démonizovali homosexualitu

Kniha Levitikus – kapitola 20
13Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich.
Správny preklad: Muž, ktorý s mužom (nehanebne)súložiť do ženy…
Tu je to rovnako: Cirkevníci prekrútili preklad, urobili z heterosexuálnej prostitúcie homosexuálnu „sodomiu“. Tak démonizovali homosexualitu

Katolícky preklad gréckej Biblie:
List Rimanom - kapitola 1
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.

Pešita (aramejský originál Nového zákona): "muži proti mužom" na miesto "muži s mužmi". Jedná sa o manželskú neveru, ktorá je proti prirodzenosti.

Katolícky preklad gréckej Biblie:
Prvý list Timotejovi - kapitola 1
10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu,
Aramejská Biblia Pešita hovorí jednoznačne: "prostitútky spiace s mužmi" - teda o homosexualite sa tu nehovorí

Katolícky preklad gréckej Biblie:
Prvý list Korinťanom - kapitola 6
9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov,
Aramejská Biblia hovorí: "spiaca/spiaci s mužmi" - nie je tu dôkaz, že by sa myslelo na homosexualitu, najskôr ide o prostitútky

Stredoveká cirkev podľa tohoto jedného jediného veršu, označovala homosexualitu ako "sodomiu". Z nesprávneho prekladu vyplýva, že mužom zo Sodomy išlo o homosexualitu
Gn 19
8Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!”

Správny preklad Gn 19,8 je nasledovný, téma homosexuality tam nie je:
Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža (nemali sex). V súčasnosti sú krásne na pohľad a žiaden muž s nimi neuzatvoril manželstvo, pretože sú v tieni mojej strechyKniha proroka Izaiáša - kapitola 56
2 Blažený je, muž, čo toto koná, a syn človeka, čo sa toho drží: bedlí nad sobotou, aby ju neznesvätil, dáva si pozor na ruku, aby nekonala zlo.
3 Cudzinec, čo lipne k Pánovi, nech nevraví: "Pán ma isto vylúči: zo svojho ľudu" a eunuch nech nehovorí: "Hľa, ja som suchý strom!"
4 Lebo toto hovorí Pán: "Eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pridržiavajú sa mojej zmluvy,

Dôkazy v NZ podporujúce homosexualitu:
Matthew 19:12
New International Version (©2011)
For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others--and there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it."

Cirkevníci prekladajú slovo eunuch ako panic, alebo človek neschopný manželstva. To sú ale veľmi scestné preklady. Z logického hľadiska to v žiadnom prípade nepripadá do úvahy, a to už len pre to, že slovo panic aramejčina pozná, ak by sa naozaj myslelo na slovo panic použili by na to lepšie slovo
Avšak slovo eunuch nemôžme prekladať doslovne, pretože takú bláznivú vec ako kastrácia by Ježiš po nás nechcel. Nakoľko vtedy neexistovalo slovo gay alebo homosexuál, logicky to viac ako zapadá, že by sa to malo prekladať ako gay alebo homosexuál. Inej alternatívny nie je.

Zobrazit/skrýt více obsahu

Probíhá stahování souboru
Zavřít reklamní sdělení
VIP stažení
FREE stažení
Stáhnout rychle (10)

Cena stažení za méně než 1 CZK *

reklamní sdělení

Komentáře (2)

Hemandex
Hemandex před 4 lety

chodte plodte sa a mnozte sa tak asi tazko v homoseualnom vztahu

Zobrazit/skrýt více obsahu

Hemandex
Hemandex před 4 lety

prekladaj doslovne cee vety a nie vytrhnute s kontextu bludy

Zobrazit/skrýt více obsahu