Váš prohlížeč není podporován. Pro zajištění plné funkčnosti webu doporučujeme použít jiný.  ×

Za účelem třídění obsahu nevhodného pro mladistvé osoby, prosíme o vyjádření, zda jste již dosáhl zletilosti: ANO, jsem starší 18 let NE, jsem mladší

Josef Fulka_Podvečerní seminář SFA (13.11.18).wav

  • 0
  • Čas 1:04:28
  • Velikost 682 MB

Téma přednášky: "Když ruce mluví"
Facebook SFA: https://cs-cz.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii/

Doc. Fulka vystudoval filosofii na Filozofické fakultě UK. Překládá z francouzštiny, hlavně francouzské strukturalisty a poststrukturalisty. Působí jako docent na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se filosofií 18. a 20. století, literární teorií, teorií psychoanalýzy a lingvistikou znakových jazyků.
Bibliografie
(2004) Zmeškané setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století
(2005) Michel Foucault: politika a estetika (s Pavlem Baršou)
(2008) Psychoanalýza a francouzské myšlení
(2017) Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení

Zobrazit/skrýt více obsahu

Probíhá stahování souboru
Zavřít reklamní sdělení
Rychlé stažení 11 min.
FREE stažení 74 min.
Stáhnout rychle

Cena stažení už za 2,01 CZK *

reklamní sdělení

Komentáře

  • Žádné komentáře k zobrazení